• Min behandlingsfilosofi

 • Sjukdomssymptom är gynnsamma reaktioner och exemplen på kroppens väg till hälsa!

   

  Trampa på en katts svans och katten skriker - skriket är dock inte problemet utan enbart symptomet!

  Logisk och effektiv behandling grundar sig på att du är en enhet av kropp, sinne och själ och att alla så kallade kroppsdelar är ömsesidigt relaterade och kopplade.

  Kroppen har läkande mekanismer (till exempel en inflammation) som är gjort för att hålla dig vid liv; kroppen är "intelligent" och den är designad till att bevara hälsan. Sjukdomssymptom är gynnsamma (dock mera eller mindre obekväma) biologiska reaktioner som har till syfte att återskapa hälsan i kroppen. Inflammation är tillexempel ingen fiende utan en behövlig vän. Därför är det mera effektivt att jobba med kroppen i läkningssyfte i stället för att jobba emot den i syftet att undertrycka symptomen.

  Som holistisk osteopat erkänner jag att kroppen och sinnet kan reagerar på livshändelser på ett sätt som skyddar dig. Reaktionerna ger dig även förmågan att lära av situationen vilket följaktligen möjliggöra att du senare i livet kan reagera mera effektivt till kommande drabbningar. 

  Många exempel kan ges på detta. Här kommer några stycken:

  1) om du tillexempel äter något giftigt skulle din kropp automatisk uppleva detta gift som problemet och förkasta detta genom uppkastning eller diarré som alltså är reaktionen.

  2) en akut bronkit där inflammationen medför utvidgade blodkärl i bronkerna i syftet att rena tillsammans med hostan som lämpligt nog ökar lufttrycket i syftet att kasta ut giftet. Giftet är problemet inte bronkiten som enbart är reaktionen. Egentligen är det inte heller giftet som är problemet utan problemet är bristfällig kroppsfunktion. Kroppen har fem primära organ som hjälper den att bli av med giftämnen - huden, lungorna, njurarna, levern och mag-tarmen. Om några av dessa är lite nerkörde och slöa måste dom andra jobba mera. Behovet av akuta inflammatoriska tillstånd ökar därmed som en del av reaktionen. Få i gång kroppsfunktionen och koordinationen mellan organen och behovet av inflammatoriska tillstånd försvinner.

  3) ett smärtande inflammerad knä som "talar" om för dig att bromsa ner och även försöker läka tack vare inflammationen. Det smärtande knäet är inte problemet utan reaktionen på en bristfällig balans i kroppens arbetsfördelning och rörelsesamspel.

  Alla dessa reaktioner erkänner vi som sjukdoms-symptom...

  ...dock är reaktionerna en del av din läkning.

  Reaktionerna i dessa exemplen är alltså en del av läkningen och det är därför farligt att fokusera behandlingen på enbart att stoppa reaktionen tillexempel med farmakologiska droger. Jag - som holistisk osteopat - stimulerar den läkande reaktionen vilket ger din kropp förmågan att reagera mera effektivt och snabbare. Samtidigt är jag skicklig på att erkänna problemet/problemen som ligger bakom reaktionerna.

  …Det är viktigt att känna till skillnaden mellan problemet och reaktionen till problemet.

  Särskiljning på problem och reaktion kan vara avgörande för hur ditt liv utvecklar sig. Reaktionen beskrivs ofta som symptomet. Som osteopat förstår jag hur dina olika symptom relaterar till varandra med ursprung i samma kroppsobalans.

  I samhället ses ofta reaktionen och problemet som vara det samma utan att särskilja på orsakssammanhang. Ännu värre är det hur reaktionerna undertryckas genom olika så kallade botmedel (till exempel medicin eller hårdare träning) och sällan dras lämpliga samband mellan ena kroppsregionen och en annan. Undertryckande behandling kan göras mot mentala, emotionella och fysiska symptom.

  …Undertryckande behandling skapar djupare, varaktiga och kroniska problem.

  Kroniska sjukdomer är ofta konsekvensen av godtycklig och omdömeslös användning av vaccination, antibiotika, steroider, lugnande medel, inflammationshämmande medicin etc. och i sådana fall är orsaken - toxiner, diet, mental och emotionell stress försummad. Som klassisk osteopat arbetar jag ofta med patienter för att vända på undertryckande behandling och skapa en positiv utveckling.

  Jag erkänner en viktig biologisk sanning - att kroppen är en enhet.