Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/7/e/c/klassiskosteopati.se/httpd.www/wp-content/plugins/kraken-image-optimizer/kraken.php on line 53 Min behandlingsfilosofi - Klassisk Osteopati
 • Min behandlingsfilosofi

 • Sjukdomssymptom är gynnsamma reaktioner och exemplen på kroppens väg till hälsa!

   

  Trampa på en katts svans och katten skriker - skriket är dock inte problemet utan enbart symptomet!

  Jag erkänner och tillämpar den biologiska sanningen att kroppen är en enhet.

  Logisk och effektiv behandling grundar sig på att du är en enhet av kropp, sinne och själ och att alla så kallade kroppsdelar är ömsesidigt relaterade och kopplade.

  Kroppen har läkande funktioner (till exempel en inflammation) som är gjort för att hålla dig vid liv; kroppen är "intelligent" och den är designad till att bevara hälsan. Sjukdomssymptom är gynnsamma (dock mera eller mindre obekväma) biologiska reaktioner som har till syfte att återskapa hälsan i kroppen. Inflammation är ingen fiende utan en behövlig vän. Därför är det mera effektivt att jobba med kroppen i läkningssyfte i stället för att jobba emot den i syftet att undertrycka symptomen.

  Som holistisk osteopat erkänner jag att kroppen och sinnet kan reagerar på livshändelser på ett sätt som skyddar dig. Reaktionerna ger oss möjligheten att lära av situationen vilket följaktligen möjliggöra att vi framöver och senare i livet kan reagera mera effektivt till kommande händelser. 

  Många exempel kan ges på detta. Här kommer några stycken:

  1) om du tillexempel äter något giftigt skulle din kropp automatisk uppleva detta gift som problemet och förkasta detta genom uppkastning eller diarré som alltså är den positiva reaktionen.

  2) en akut bronkit där inflammationen medför utvidgade blodkärl i bronkerna i syftet att rena tillsammans med hostan som lämpligt nog ökar lufttrycket i lungan i syftet att kasta ut giftet. Giftet är problemet inte bronkiten som enbart är reaktionen. Kroppen har fem primära organ som hjälper den att bli av med giftämnen - huden, lungorna, njurarna, levern och mag-tarmen. Om några av dessa är lite nerkörde och slöa måste dom andra jobba mera. Behovet av akuta inflammatoriska tillstånd ökar därmed som en del av reaktionen. Få i gång kroppsfunktionen och koordinationen mellan organen och behovet av inflammatoriska tillstånd försvinner.

  3) ett smärtande inflammerad knä som "talar" om för dig att bromsa ner och även försöker läka tack vare inflammationen. Det smärtande knäet är inte problemet utan reaktionen på en bristfällig balans i kroppens arbetsfördelning och rörelsesamspel. Vad kommer hända om knäet behandlas som problemet? Vad kommer hända med det gråtande barnet om vi vuxna ser gråten som problemet istället för en positiv reaktion på en händelse?

  Alla reaktioner erkänner vi som sjukdoms-symptom...

  ...dock är reaktionerna en del av din läkning.

  Reaktionerna i dessa exemplen är alltså en del av läkningen och det är farligt att fokusera behandlingen på enbart att stoppa reaktionen tillexempel med farmakologiska droger. Jag - som holistisk osteopat - stimulerar den läkande reaktionen vilket ger din kropp förmågan att reagera mera effektivt och snabbare. Jag kan göra detta eftersom jag skicklig på att erkänna problemen som ligger bakom reaktionerna.

  I samhället ses ofta reaktionen och problemet som vara det samma utan att särskilja på orsakssammanhang. Ännu värre är det hur reaktionerna undertryckas genom olika så kallade botmedel (till exempel medicin eller hårdare träning) och sällan dras lämpliga samband mellan ena kroppsregionen och en annan. Undertryckande behandling kan göras mot mentala, emotionella och fysiska symptom.

  Ganska frekvent hör jag patienter säga att om dom inte tränar mår dom dåligt psykisk. Vid träning undertrycks kroppens avgiftning - kroppens slaggprodukter läggs in i kroppsvävnaden - och när personen i fråga vilar prioriterar kroppen att läka genom att avlägsna slagget från vävnaden till blodet vilket kommer till uttryck genom mentala eller emotionella åkommor. Olämplig träning ska inte förväxlas med skonsam kropps-enhetlig motion.

  …Undertryckande behandling skapar djupare, varaktiga och kroniska problem.

  Kroniska sjukdomer är ofta konsekvensen av godtycklig och omdömeslös användning av vaccination, antibiotika, steroider, lugnande medel, inflammationshämmande medicin etc. och i sådana fall är orsaken - toxiner, diet, mental och emotionell stress försummad. Som klassisk osteopat arbetar jag ofta med patienter för att vända på undertryckande behandling och skapa en positiv utveckling.