Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/7/e/c/klassiskosteopati.se/httpd.www/wp-content/plugins/kraken-image-optimizer/kraken.php on line 53 Läkningskrisen - en viktig del av din immunitet - Klassisk Osteopati
 • Läkningskrisen – en viktig del av din immunitet

 • Vi ser inte saker och ting som de är utan som vi är.

                                                                                                                                                          Anis Nin

  Vi har lärt oss, någonstans ifrån, att när vi insjuknar i förkylning, s.k. influensa, feber eller någon form av inflammation eller infektion DÅ är vi sjuka, DÅ har vi drabbas av en bakterie eller virus, som våra kroppar inte kan stå emot p.g.a. nersatt immunitet. Visserligen känns det så - att vi är ”sjuka" - men ett mera lämpligt uttryck istället hade varit att vi har drabbats av en sjukdomsreaktion, snarare än att vi drabbas av sjukdom. Läran som klassisk osteopati grundar sig på, filosofin om naturlig hälsa och immunitet, anser att förkylningen, influensan, inflammationen och febern är en POSITIV reaktion på ett REDAN sjukligt tillstånd i kroppen. Med sjukdomsreaktionen (läkningskrisen) försöker kroppen, med alla medel, att ta i tur med en sjuklig hög nivå av toxicitet (giftämnen). Därför är det mycket viktigt att tillåta och assistera denna reningsreaktion istället för att trycka ner eller hindra den på olika sätt. 

  Det är ingen tvekan att sjukdomsreaktionen, som kroppen sätter i gång, kan ha sin orsak från allvarliga tillstånd, men hur ofta trycks inte läkningskrisen systematiskt ner med smärtstillande- nässpray- febernedsättande- antiinflammatorisk- eller antibiotiskmedicin, utan någon tanke på vilka mycket allvarligare långsiktiga och kroniska konsekvenser detta får för kroppen, om kroppen aldrig får lov, genom läkningskrisen, att rena sig. 

  Detta betyder att begreppet immunitet får en annan innebörd än den gängse uppfattningen. Nämligen att naturlig immunitet inte är ett tillstånd, där vi inte skall bli sjuka. Däremot är naturlig immunitet ett tillstånd där kroppen hela tiden kan reagera på sjukdom, som INTE bara är någonting vi drabbas av utan ett uppbyggande av toxicitet (giftämnen och slaggprodukter) i kombination med dålig eliminering.

  Det är generellt accepterat att för att en specifik mikroorganism (bakterie eller virus) skall vara ansvarig för utvecklingen av en specifik sjukdom (Louis Pasteurs ”falska” teori) då skall följande kriterier uppfyllas:

   

  • Bakterien eller viruset skall vara närvarande vid alla tillfällen av den s.k. sjukdomen.
  • Bakterien eller viruset får inte vara närvarande vid någon annan s.k. sjukdom och inte heller närvarande vid frånvaran av den s.k. sjukdom.
  • Bakterien eller viruset kan isoleras från den sjuka vävnaden i ren kulturodling.
  • Om man sprutar in bakterien eller viruset i ett s.k. friskt system då skall den utveckla precis samma s.k. sjukdom. (Qaunten)

   

  Det står klart att dessa kriterier, för att kunna säga att det är bakterier och virus som gör oss sjuka, ALDRIG har påvisats.(Qaunten)

  Kroppens läkningsreaktion på toxicitet kan jämföras med barnets gråtande, när barnet för första gången skall lämna sin mamma, till exempel första dagen på dagis. Det är inte gråtandet som är problemet, det är omständigheterna. På samma sätt är det inte den renande sjukdomsreaktion som är problemet, utan omständigheterna som ger grogrund för reaktionen. Assisterar man och stödjer barnet vill det växa, stärkas och utvecklas, jämfört med om du hindrar barnet från att reagera, då barnet kommer att gråta igen, tills det ger upp och tar reaktionen inåt med någon djupare skada som konsekvens.

  Om du som vuxen tillåter din kropp att reagera på omständigheterna och assistera reaktionen och dessutom söker efter orsakerna, istället för att trycka ner reaktionen, då kan jag garantera dig att du får ökad vitalitet och styrka båda kroppsligt och mentalt. Om du däremot systematiskt hindrar kroppen att reagera genom att maskera symptomen, då krånglar du med naturen, som på långsikt kan ge allvarligt bakslag. Jag brukar säga till patienter, att om de inte har tid att ta i tur med läkningskrisen på ett naturligt sätt nu, då riskerar de att kroppen på en senare tidpunkt kräver sin tid. När den gör det på allvar är det inte säkert man reser sig igen. Detta skiljer sig i stort inte från att vi utmärkt förstår allvaret när oljelampan i bilen ljusar. Vi skulle aldrig maskera ljuset genom att sätta över svart tejp på oljelampan - tvärtom vill vi att lampan ljusar när den behöver det.

  Klassisk osteopati och läkningskrisen

  Min erfarenhet, genom klassisk osteopati, är att läkningskrisen leder kroppen tillbaks via tidigare symptom, som enbart har symptombehandlats. Det kan vara ryggskottet som återkommer och som du trodde var ”botat”. Det kan vara känslor som du haft år tillbaks som kommer upp till ”ytan” igen och det kan till exempel vara eksem, krupp eller munsår som förut behandlats med cortison. Karakteristiskt är som regel att symptomen återkommer med lägre intensitet och kortare varighet. Läkningskrisen är olika från individ till individ eftersom den skapas precis på bakgrund av ditt tillstånd.

  Som klassisk osteopat uppmuntrar jag läkningskrisen, som en viktig del av din läkning och rehabilitering. Utan läkningskrisen, blir ditt resultat inte varaktigt och din kropp kvarstår i ett tillstånd av ohälsa även om symptomen kanske har bättras. Behandling som enbart har för avsikt att symptombehandla och bortse från orsakssammanhangen driver på sikt kroppen ner i ett kroniskt tillstånd av lägre vitalitet och sämre immunitet. Den klassiska osteopatiska behandlingen ”börjar” med det viktigste arbetet, när dina symptom är borta, nämligen att återuppbygga din hälsa. Detta tänkande åtskiljar sig, som du säkert har märkt, från mycket annan behandling som slutar när dina symptom är borta.

  Istället för att tolka kroppens symptom och kroppens reaktion på sjukdom som problemet i sig (som att tolka barnets gråtande som problemet), assisterar klassisk osteopati din kropps läkning genom att minska den mekaniska, fysiologiska och psykiska stress och därmed optimera dess förmåga att eliminera slagg. Detta synsätt tillämpas självklart även om du ”bara” har symptom i rörelseorganen. Någonstans ifrån har en myt uppstått att rörelseorganen är åtskild från kroppens immunitet och organiska funktion, vilket naturligtvis är nonsens.

  Klicka här om du vill läsa om den primära livsmaskinen - rörelseorganen.

  Litteraturförteckning.

  1.Quanten, Dr Patrick MD. The Origin of "Germs” Hämtat från http://freespace.virgin.net/ahcare.qua/index2.html Publicerat January 2003. hämtat mars 2009.

  2.Gunn, Trevor (maj 2008),”Managing fever from the perspective of understanding its role in toxic elimination”. Hämtat från http://www.british-institute-of-osteopathy.org. Publicerat maj 2008