Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/7/e/c/klassiskosteopati.se/httpd.www/wp-content/plugins/kraken-image-optimizer/kraken.php on line 53 Sjukdomens yttring - Klassisk Osteopati
 • Sjukdomens yttring

 • Så här sa läkaren J.H. Tilden för ca 100 år sedan om s.k. sjukdomar:

  Det finns bara en orsak till sjukdom, nämligen förgiftning, av vilket det mesta bildas i kroppen p.g.a. fel livstil och dålig eliminering av slagg.” 
  ”There is but one cause of disease, poison toxaemia, most of which is created in the body by faulty living habits and faulty elimination.”

  Dr. J.H. Tilden MD

   

  Giftämnen som lagras i kroppen bryter ner vävnaden och cellerna om giften inte forslas bort. Lyckligtvis är våra kroppar utrustade med ”säkerhetsventil” som ger kroppen möjligheten att kasta gift ut ur kroppen så det inte når farliga nivåer.(Sinclair,Ian 1995)

  Vad är då denna säkershetsventil? 

  Säkerhetsventilen är den akuta sjukdomen i sig t.ex. feber. 

  Genom att tillåta den akuta sjukdomen att ha sitt naturliga förlopp rengörs kroppen och du vill efter sjukdomen vara friskare än innan.(Sinclair,Ian 1995) Akut sjukdom är inget misstag, inget elakt och det är inte kroppen som anfalls av någonting utifrån. Akut sjukdom är helt enkelt rengöring av den inre kroppsmiljön.

  Sjukdom kan komma till uttryck på tre sätt: Akut, kronisk och degenerativ.

  Akut sjukdom: 

  Här har sjukdom en akut karaktär, när blod- och nervsystemet försöker rena kroppen och därigenom återupprätta hälsan. Febern, som man kan få vid akut sjukdom, har för avsikt att syresätta, bryta ner och driva ut giftämnen, som har lagrats i kroppen. Detta är anledningen till att osteopater säger att feber inte bör tryckas ned med medicin. Kroppen bör däremot assisteras för att tillåta en naturlig återställning av hälsan. Därmed blir man mer frisk efter febern än man var innan. 

  Miljömässiga faktorer som mat, giftämnen, droger, plötsliga mentala eller fysiska trauman och väderomslag kan också frambringa akut sjukdom.

  Kronisk sjukdom:

  Detta är ett tillstånd, där den nedsatta vitaliteten har nått en sådan nivå att kroppens egna läkningskrafter och reningsförmåga inte längre kan reagera tillräckligt mot sjukdomstillståndet. Upphopning av slaggprodukter och olika giftämnen ger nedsatt vitalitet och försämring av organens funktion. Kronisk sjukdom är en naturlig konsekvens av bestående ohälsa och felartad behandling av akuta läkningskriser.

  Cancer, tuberkulosis, Brights sjukdom och alla andra kroniska sjukdomar var engång bara en oskyldig förkylning.”

  Dr. J.H. Tilden MD

   

  En läkningskris, t.ex. feber, kan defineras som en vital utrensningsreaktion från kroppen där slutresultatet – om det behandlas rätt – blir en förbättrad hälsa. För att en läkningskris skall ske måste kroppens vitalitet vara stark nog att övervinna tillståndet. Läkningskriser bör ses som en naturlig väg mot hälsa och återhämtning.

  Degenerativ sjukdom:

  Om tillståndet av ohälsa är så framskridet, eller kroppen så belastad med giftämnen och slagg att ohälsotillståndet ”vinner”, då kan det uppstå ”sjukdomkriser” där kroppen inte kan kämpa emot ohälsan. Detta leder till ytterligare försämring av hälsan och banar vägen för den degenerativa och nedbrytande sjukdomen.

  Från ett kliniskt, fysiologisk och filosofiskt perspektiv anser osteopater att s.k. sjukdomar i verkligheten är upphopning av slagg i kroppen på olika sätt och i olika vävnader.

  Från ovanstående definition av ohälsa kan man sluta sig till 3 stadier av kroppsförgiftning eller s.k. sjukdom – akut, kronisk och degenerativ. 

  Även klassiska osteopaters behandling innefattar lindring och palliation. Det är dock aldrig det enda ändamålet. Även smärtlindring eller annan form av lindrande behandling skall göras med fysiologiska medel för att vara märkbart och varaktigt effektivt. Osteopatisk behandling skall alltid, som John Martin Litllejohn uttryckte det, ”komma långt bakom problemet” för att gräva upp roten till problemet. Vid kronisk ohälsa och sjukdom skall kroppen tas genom olika faser tillbaka till orsaken. Utvecklingen av denna process och en indikation på att detta verkligen händer, är när patienten beskriver att tidigare symptom återkommer, som regel mindre intensivt och ihållande. 

  Litteraturförteckning

  (Sinclair, Ian 1995). Health the only immunity, the alternativ to vaccination. Australia: Ian Sinclair.