Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/7/e/c/klassiskosteopati.se/httpd.www/wp-content/plugins/kraken-image-optimizer/kraken.php on line 53 Axel-och skuldersmärtor - vad är orsaken? - Klassisk Osteopati
 • Axel-och skuldersmärtor – vad är orsaken?

 • Osteopatisk diagnos och behandling av axel- och skuldersmärtor

   

  Behandla problemen, inte symptomen! 

  Successen med behandlingen och rehabiliteringen du genomgår för dina axelsmärtor är direkt förknippat med förmågan att förstå orsaken till symptomen vilket är mycket mera än bara att beskriva vilken vävnaden som gör ont.

  Inflammation, inklämningssyndrom (shoulder impingement syndrom), frozen/frusen axel, atros, supraspinatus- eller biceps tendinit, triggerpunkter etc etc beskriver vilka vävnaden som är symptomatiska och är därför ingen diagnos i sig utan enbart en namngivning av symptomet. Det är diagnostiska cirkelbevis som inte ger dig eller terapeuten någon större förståelse för orsakssammanhangen till uppkomsten av dina symptom. Brist på förståelse för orsak-verkan ökar naturligtvis risken för återfall av axelsmärtorna.

  Orsaken till skulderproblem hittas alltså inte bara i skulderledens - kapsel, senor, ledband och muskler, utan orsaken hittas i kroppshållningen, som påverkar skuldrornas balans. 

  Du, som har smärtor och inskränkt rörelse i skuldran eller armen, har sannolikt en svank-ryggig kroppshållning. Inflammationen som kan uppkomma i skuldrans vävnaden (kapsel, senor, ledband och muskler) är enbart symptomgivande vävnaden.

  Den osteopatiska undersökningen och behandlingen som göras av skuldran sker därför i relation till hela kroppens rörelsesamspel. Det är detta som ger mig som osteopat möjligheten att ställa en logisk härledd diagnos och efterföljande ger mig möjlighet att behandla mina patienter med axelsmärtor enligt sunt förnuft. 

  Hur ser en svank-ryggig kroppshållning ut?

  Skuldergördlen är bakåt-dragen för att ”sträcka” övre delen av kroppen för i sin tur att kompensera för en dålig kroppshållning med krumböjning i bröstryggen - patienten försöker se mera "rak" ut. Den övre delen av bröstryggen är ofta platt och har nersatt rörelse som ett resultat av det bakåt dragna skulderpartiet. Fötterna är isär för att ge kroppen mera stöd och stabilitet p.g.a. bristfällig funktion av bäckenet och ryggraden. 

  Nyckelbenet 

  Som följd av det bakåt-dragna skulderparti uppkommer en obalans runt nyckelbenet. Normalt handskas nyckelbenet med kompressionskraft (därav dess S-form) eftersom nyckelbenet skall se till att hålla axlarna borta från bröstet. Men vid svankryggighet och det bakåtdragna skulderparti blir nyckelbenet utsatt för tension och kommer att fungera som en upphängningsanordning, vilket det inte är byggt för. Detta får negativ inverkan på skuldrornas muskler och ledband. Överarmen roterar inåt i försöket att skapa jämvikt p.g.a. axlarna dras bakåt, vilket medför att dina skuldermuskler jobbar emot varandra och utsätts för onödig stress i viloläget. Här har vi grogrunden för den uppkommande inflammation.

  Slutligen ses ofta att nacken är framåtskjuten för att kompenserar den bristfälliga hållningen.

 • Den svankryggiga kroppshållningen, som kompensatoriskt "läggs ovanpå" den krumböjda hållningen, släcker ytterligare dina resurser och ditt immunförsvar genom att medföra ökad stress (psykisk- fysiologisk- och mekanisk stress), vilket leder till ökad utsöndring av binjurens stresshormoner. Kroppen är på detta sätt alltså mera eller mindre konstant i ett kamp-beredskap vilket ökar risken för organisk ohälsa och sjukdom. 

  Den osteopatiska behandling av axel-och skuldersmärtor

  Behandlingen avser att balansera och integrera din axel/skulder med resten av kroppen. För att du ska få ett varaktigt resultat är det alltså viktigt att beakta kroppens rörelsesampel.

  Osteopati behandlingen av axel-och skuldersmärtor består dessutom av hållningskorrektion, som skall hjälpa att ta dig ur den svankryggiga hållningen så du kan återfå normal och lämplig kroppshållning. Detta är viktigt inte bara för att axeln och skuldran ska bli bra utan även för att du ska bli bra! Behandlingen och hållningskorrektionen upprepas tills du har hittat en bekväm och normal kroppshållning

  Behandlingen kommer långt bakom orsaken till ditt axel-och skuldersmärtor och gräver upp rötterna till dina symptom. Detta innefattar att andra hälsoproblem du eventuellt har eller disponeras för på grund av bristfälligt rörelsesamspel; till exempel förstoppning, urin-vägarna, hemorrhojder, nersjunken livmoder, cirkulationsproblem i livmodern och äggstockar, ljumskbråck, hjärta och lungor samt öron- näsa-och hals problem omhändertas i diagnosen och behandlingen.