Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/7/e/c/klassiskosteopati.se/httpd.www/wp-content/plugins/kraken-image-optimizer/kraken.php on line 53 Rörelsesamspelet - Klassisk Osteopati
 • Rörelsesamspelet

 • En mera holistisk förklaring till smärtor, inflammation och sjukdom

   

  Rörelseorganen - den primära livsmaskinen

   

  - Rörelseorganen består av den största kroppsmassan.

  - Rörelseorganen försörjas med den största andelen av kroppens nerver.

  - rörelseorganen är den största konsumenten av kroppens energi.

  Det är med musklerna och nervsystemet att vi agerar i vardagen. Din dagliga aktivitet består av konstant aktivitet med rörelseorganens skelettmuskler där aktiviteten av de inre organ verkar i samklang med kraven rörelseorganen utsätts för genom dina aktiviteter.

  Dock har skolmedicinen - genom historien - koncentrerat sig på kroppens inre organ i förklaringen av olika sjukdomar. I frånvaron av mycket tydliga ortopediska problem i rörelseorganen har skolmedicinen enbart betraktat rörelseorganen som ett fordon att bära runt organen i. Följden av detta tänkande är att ortodox specialistmedicin särdelar människokroppen - patienten tillhör en specialavdelning som representerar ett organsystem (ortopedi, hjärt-kärl, mag-tarm, lungor, gynekologi, hud, neurologi, reumatologi, öron-näsa-hals). Denna särdelning leder sällan till någon förståelse för det grundläggande problem och följaktligen kan den "behandling" som ges aldrig leda till mera än undertryckande symptombehandling. Detta bortsett från relevant kirurgi.

  Kroppsvävnaden är fyllt med nerver och kärl. Restriktioner i kroppsvävnadens rörelse ledar till irritation av nerver och kärl och därmed dålig kommunikation. Genom rörelse runnt nerver och kärl kan hela kroppen spela ihop som ett samspelt orkester. Alla musikanterna (celler, organen och kroppsdelar) lyssnar in varandra, spelar lagom högt och i takt med varandra annars blir melodin som ljudet av en skrikande katt och ingen vacker Bethoven eller Mozart.

  "De olika kroppssystem finns i verkligheten inte utan enbart i vår tänkande".

  Claude Bernard, fransk fysiolog som myntade begreppet: "inre miljö"

  Ljudet av den skrikande kattan kan översättas till nersatt livsduglighet och ohälsa som ligger grogrunden till den efterföljande sjukdom. Kroppens förmåga till inlyssnande samspel grunder sig på rörelsesamspel - kommunikation via nervsystemet och signalsubstanser i cirkulationen.

  Din livsduglighet (hälsa), ohälsa eller din sjukdom bedöms alltså genom rörelsesamspelet i kroppen. Hur är rörelsesamspelet i din kropp? Den frågan är alltid den gemensamma nämnaren i klassisk osteopatisk diagnos och behandling.

  Hur uppkommer bristfälligt rörelsesamspel?

  Personliga egenskapar som intellekt, känsla, förmågan att samla och förmedla kunskap, förmågan att resonera, kreativitet, medkänsla, vår begreppsvärld, nyfikenhet resulterar i aktivitet eller passivitet i rörelseorganen. Vi är igenkännbara på vår olika egenskapar, till exempel sättet vi står och går på. Genom kroppshållningen och skelettmusklerna uttrycker vi olika beteenden - fruktan, hopp, strävan, tro och även tillstånd vi har och hade som barn....

  ....man är som man rör sig!

  Om vi fastnar i ett emotionellt, mentalt eller fysisk beteende bildas spänningar, låsningar och bristfälligt rörelsesamspel kroppen. Följden av bristfälligt rörelsesampel är sjukdomsprocesser som kommer till uttryck som sjukliga förändringar i rörelseorganens strukturer - musklerna, leder etc. och kommer till uttryck som sjukliga förändringar i organen. Bemärk att de sjukliga förändringar i organen inte är orsaken till misären utan resultatet av misären.

  Bildning omfattar förändring av personliga egenskapar och personligt beteende som uttrycks genom ändrad rörelsemönster. Och ofta leder min behandling även till ökad mental och emotionell insikt hos patienten....

  ....det som ligger gömt i snö....

  Vad är de inre organens funktion?

  De inre organ spelar naturligtvis också ihop med varandra som ett orkester på samma sätt som rörelseorganen samverkar med inre organ. Den amerikanska neurofysiologen Irvin M. Korr fastställer i motsättning till skolmedicinens dogma att människans aktivitet och beteende inte bara är en sammansättning av de inre organens funktion - till exempel peristaltik, sekretion, matsmältning, kroppsvätskornas flöde och njurens filtration utan att inre organs funktion, deras dysfunktion och s. k. sjukdom bör betraktas i samband med rörelseorganen.

  De inre organen betjänar den primära livsmaskinen (rörelseorganen) för att skapa de bästa omständigheterna för musklernas aktivitet. Organen levererar råprodukter, bränsle och byggnadsmaterial, efter musklernas behov (inklusive syre). De inre organen forslar bort restprodukterna från ämnesomsättningen och omhändertar värmen som produceras. De kontrollerar sammansättningen av den inre miljö där cellerna lever och skyddar mot främmande ämnen och inkränktande organismer. Dessa uppgifter som de inre organen har gentemot rörelseorganen har dom också för varandra för att upprätthålla balansen i kroppens inre miljö.

  Sjukdom uppstår eller är i själva verket en avvikelse i de krav och behov som ”den primära livsmaskinen” har och det logistiska innehav som finns tillgängligt för att bemöta behoven. Dessutom finns orsaken till sjukdom i nervsystemets bristfälliga förmåga att reglera innehavet på rätt sätt.

  Sjukdom är en avvikelse i kroppens förmåga att koordinera rörelseorganens behov med de inre organens funktion. Koordinationen är beroende av rörelsesamspelet och ett bristfälligt rörelsesamspel ger oss en holistisk förklaring till uppkomsten av s.k. sjukdomar än bara att härleda sjukdomar till de inre organen, där det ofta bara är effekten och slutskedet av sjukdomen man ser....

  ....du är inte sjuk för att du har ett dåligt hjärta eller magsår UTAN du har dåligt hjärta, magsår etc för att du är sjuk.

  Nedan kommer exemplen på olika orsaker till uppkomsten av s.k. sjukdomar:

  1. Den muskuloskeletala: Överdriven, olämplig eller otillräckliga muskuloskeletala behov.
  2. Psykisk beteende: Olämplig neurotisk beteende och därav missbruk av det muskuloskeletala systemet.
  3. Försämrad kommunikation mellan de inre organen och rörelseorganen p.g.a. störningar, spänningar och låsningar - otillräcklig nerv- och cirkulatorisk funktion.
  4. Defekt eller dysfunktion av organ eller annan nersatt organisk funktion.
  5. Multiple: Någon av ovan nämnda punkter är ofta den ursprungliga faktorn i avvikelse mellan de inre organen och rörelseorganen. Avvikelsen kommer dock snart involvera en eller flera av de andra faktorerna, vilket i sin tur kommer att medföra en självupprätthållande ond cirkel.

  Korr, I. M (1979). The collected papers of Irvin M. Korr. The spinal cord as organizer of disease processes: The peripheral autonomic nervous system. Indianapolis, IN: American Academy of osteopathy.