Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/7/e/c/klassiskosteopati.se/httpd.www/wp-content/plugins/kraken-image-optimizer/kraken.php on line 53 Diagnosen - Klassisk Osteopati
 • Diagnosen

 • Syntes till skillnaden från analys!

   

  Syntes - att sätta ihop istället för att plocka isär!

  "Vi måste alltid komma ihåg, att det är patienten, som är sjuk eller drabbad av ohälsa, inte hans mage eller hjärta, utan han själv. Den lokala ändringen, som t ex magen, är bara uttryck för en förändring av patientens tillstånd.”
   
  “We must always remember that it is the patient that is sick or diseased, not his stomach or his heart, but himself. The localised forms, as in the stomach, are expressions of some change in the condition of the patient. “ 
   John Martin Littlejohn 

   

  En logiskt härledd diagnos - en syntes

  Jag kategoriserar och namnger inte sjukdomar och symptom som något annorlunda eller något som är avgränsad eller åtskild från resten av din kropp. Istället studerar jag de kroppskompensationer och funktionella störningar, som i sitt slutskede har lett till den s.k. sjukdom eller symptomen du söker för. Min diagnos är logiskt härledd och grundas på en syntes av fynd som jag gör under undersökningen och behandlingen. Detta gör det möjligt för mig att ge dig logiska svar på  "varför?" och ge dig en uppbyggande behandling riktad till din konstitution i stället för att ge en behandling som enbart riktar sig mot symptom. 

  En logisk härledd diagnos jämfört med analys (att plocka isär) 

  Läkarens eller annan sjukvårdspersonals differentialdiagnos grundar sig på din symptombild. Dina symptom är ofta förenligt med många olika diagnoser. En diagnos är dock mer sannolik än en annan, och läkaren urskiljer vilken diagnos det är genom analys att utesluta andra. På detta sätt namnges dina symptom eller så kallade sjukdomar.

  Genom differential diagnos - en urskiljning och analys av symptom och kliniska fynd - kategoriseras och placeras du i en av många sjukdomsgrupper – patienter med allergier och eksem, rheumatism, diabetes, hjärt-lungsjukdomar, mag-tarmsjukdomar, gynekologiska sjukdomar, ortopediska sjukdomar, neurologiska sjukdomar eller/och psykiska sjukdomar osv. En sådan gruppering av patienterna leder till receptboksterapi – detta symptom eller denna sjukdom behandlas på ett visst sätt. Detta skapar sällan någon logisk förståelse för sammanhang och sällan något svar på varför du har hamnat i problem. För att få en sådan förståelse krävs en syntes - där man sätter ihop delarna. Då har man större möjligheter att behandla patienten till skillnaden från att behandla diagnosen.   

  Receptsboksterapi är en naturlig följd av analytisk diagnostik och konsekvensen av detta tänkandet är, att de funktionella och strukturella orsakssammanhang - den verkliga sjukdomsprocess - förbises och får lov att verka orört i patientens kropp vilket ökar risken för återfall eller djupare och mera allvarliga hälsoproblem för patienten i framtiden.