• Total body adjustment

 • Behandlingen

    

  Där konsten tar slut tar våldet över! 

  Total body adjustment - INTE bony adjustment - tillgodoräknar samspelet i kroppen. Kroppen har ett reflexmässigt beteende - ett tyst problem på ett ställe kan leda till symptom på helt andra ställen. En lokal smärta eller symptom i organ, muskel eller led bör återfå relationen och sambandet med resten av kroppen om problemet skall lösas varaktigt och resultatet bli bestående.  Ryggradens nerver, kärl och rörelse balanseras och stabiliseras i samband med hela kroppens rörelsemönster.  

  Total body adjustment, helhetsbehandling berör alla vävnader och organ i kroppen. Med Total body adjustment försäkras att inget försummas. Effekten av behandlingen är mjuk och avslappnande. Syftet är att återställa din kropps inre miljön och optimera kroppens självläkande- och självreglerande förmåga genom att förbättra rörelsesamspelet. 

  Total body adjustment har långsiktiga effekter, som är stabila och motståndskraftiga mot stress. De flesta patienter kan relativt snabbt glesa ut på behandlings-intervallet allt eftersom symptom och besvär avtar och stabiliteten och hälsan återuppbyggs.