• Total body adjustment

 • Behandlingen

   

  Där konsten tar slut tar våldet över! 

   

  Total body adjustment tillgodoräknar samspelet i kroppen. En lokal smärtor eller symptom i organ, muskel eller led bör återfå relationen och sambandet med resten av kroppen om problemet skall lösas varaktigt och resultatet bli bestående.  

  Total body adjustment, helhetsbehandling berör alla vävnader och organ i kroppen. Med Total body adjustment försäkras att inget försummas. Effekten av behandlingen är mjuk och avslappnande. Syftet är att återställa din kropps inre miljön och optimera kroppens självläkande- och självreglerande förmåga genom att förbättra rörelsesamspelet. 

  Total body adjustment har långsiktiga effekter, som är stabila och motståndskraftiga mot stress. De flesta patienter kan relativt snabbt glesa ut på behandlings-intervallet allt eftersom symptom och besvär avtar och stabiliteten och hälsan återuppbyggs.