Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/7/e/c/klassiskosteopati.se/httpd.www/wp-content/plugins/kraken-image-optimizer/kraken.php on line 53 Klassisk osteopati - Klassisk Osteopati
 • Klassisk osteopati

 • "Klassisk" ger uttryck för det holistiska tillvägagångssätt i diagnos och behandling

   

  Helheten är större än summan av delarna - samverkan 

  Holism kommer av grekiska och betyder hel eller odelad. Holismen säger att helheten är större än summan av delarna och att inget kan beskrivas enskilt eller fjärnat från sitt sammanhang.

  "Varje del av en maskin (till exempel en bil eller en cykel) bildas oberoende av de andra delarna och dessa samverkar enbart med de andra delarna genom någon form av extern kontakt. Detta till skillnaden från en levande organism där varje del (cell, organ eller kroppsdel) växer i kontext av helheten - det finns inget oberoende. Inte bara samverkar delarna utan varje cell, organ eller kroppsdel påverkas av sambandet."

  David Bohm.

  Om vi ska översätta ovanstående citat av David Bohm till osteopatisk diagnos och behandling, då bliver det till samverkan. Kroppens förmåga till samverkan mäts i kroppens rörelsesamspel. Mera om detta senare samt under fliken klassisk osteopatisk behandling.

  Generellt utbildas nya alternativ-terapeuter mera och mera enligt ett ortodox reduktionistiskt tankesätt vilket betyder att terapeuten - med all respekt - använder en alternativ (i stället för tillexempel medicin) "teknik"  på ett skolmedicinskt reduktionistiskt sätt. Denna utveckling leder till att det i verkligheten inte finns något alternativ utan enbart ett komplement (komplementärmedicin).

  Det verkliga alternativet 

  Alternativet till diagnosen och behandling av dina symptom och problem finns om osteopaten, terapeuten eller läkaren kan slutleda genom syntes och följaktligen jobba holistisk med dig (hjälpa att göra dig hel), vilket innefattar att förstå varför? - att kunna se skillnaden mellan problemen och reaktionen! Slutledning byggt på syntes till skillnaden från analys

  Som holistisk terapeut omdefiniera jag begreppen hälsa, ohälsa, sjukdom, immunitet och läkande. Hälsa, ohälsa, sjukdom, immunitet och läkande är såklart stora begrepp ändå har jag MYCKET kortfattat beskrivet hur jag som holistisk terapeut betraktar dessa.

  Hälsa avser funktion mera än frånvaron av symptom. Precis som det definieras av WHO:

  "Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity (svaghet)." 

  Sjukdom som det används i samhället i dag och diagnosticeras av sjukvårdspersonal - är egentligen inte sjukdom utan en effekt av bristfällig funktion. Den bristfälliga funktionen ÄR sjukdomen. Man är tillexempel inte sjuk för att man har magsår eller har ett dåligt hjärta UTAN man man har magsår eller ett dåligt hjärta för att man är sjuk. Den bristfälliga funktionen uppkommer av spänningar och låsningar i mjukdelarna, som i sin tur hindrar normal nerv-och cirkulationsfunktion. När spänningarna avlägsnas genom behandling återfår kroppen kontakt (för att nerverna och cirkulationen återfår normal funktion) med sina olika delar och kan först då hela (läka). 

  "when you trust in yourself you trust in the wisdom that created you" Wayne Dyer.

  Immunitet avser förmågan att reagerar (funktionen) på giftämnen och förmågan att rena genom olika biologiska reaktioner mera än det avser produktionen av antikroppar. När kroppen har producerat antikroppar betyder det egentligen att den är sjuk inte immun. Produktionen av antikroppar är det sista kroppen gör när den inte klara av reningen. Reaktionen på giftämnen, som kroppen verkställer, anses ofta av ortodox medicin som problemet i sig. Detta synsätt leder till djupare sjukdom genom att undergräva den biologiska intelligens kroppen har. 

  "The process of disease aim not at the destruction of life, but the saving of it" Frederick Treves.

  Läkande - att kroppen hela tiden kan justera sig själv till sig själv. Att kroppen kan kommunicera med sig själv (funktion) genom att bli hel.

  Holistisk osteopati baseras på att kroppen är integrerat och samspelt - hur fungerar kroppens celler, organ och kroppsdelar?. En klassisk osteopatisk  behandling integrerar, koordinerar, korrelerar och korrigerar kroppen. Göra kroppen hel. 

  Vilken medicinsk modell som helst som försöker att se patienten holistiskt måste betrakta kroppen hel i sin programförklaring och handlingsplan – nämligen mekanisk, fysiologisk och psykologisk.

  Nedanför har jag valt ut några av ingredienserna till klassisk osteopati.

  Teknik

  Tekniskt skiljer sig klassisk osteopati från annan manuell terapi och annan osteopati genom lång hävstångsteknik. Jag använder kroppens armar och ben för att "nå in till och nå fram" med den läkande effekten (nysta upp spänningar och låsningar som hindrar normal cirkulation och nervfunktion) på bålen, ryggen och ryggmärgen. Total body adjustment är unik eftersom den omhändetar kroppens center (ryggraden) genom kroppens periferi - riktningen som nerver och kärl tar sig. Total body adjustment omhändertar rörelsesamplet i kroppen. Lång hävstångsteknik tillämpar på ett skonsamt och kroppsenhetligt sätt obalansen, som ligger till grund för dina besvär.

  Med långhävarm kan jag med ena handen tillämpa en rörelse och med andra handen känna hur rörelsen tar sig igenom kroppsvävnaden och på detta sätt få en noggrann bedömning av din kropps rörelsesamspel eller brist på rörelsesamspel. Med andra ord är en rörelse i en led betydelseslös om inte rörelsen fungerar i samspelet med resten av kroppen. Rörelsesamspelet är ett betydelsefullt parameter i bedömningen och behandlingen av dina smärtor eller organiska problem.

  Exempelvis: Om vi har fyra män som ska bygga ett hus och tre av männen inte jobbar utan sitter still på bänken medan den fjärde mannen får jobba "häcken av sig", då blir konsekvensen att jobbaren drabbas av smärtor och inflammation. Följaktligen kan vi tänka oss två sätt att omhändertar detta problem.

  1) Det första kortsiktiga alternativet är att skicka honom på behandling och ge honom smärtlindring, så han åtminstone står ut lite till innan han bryter ihop.

  2)Det andra hållbara alternativet är att få de fyra andra män att jobba och därigenom avlasta den fjärde mannen. Få i gång ett bättra samarbete och samspel.

  I kroppen kan vi översätta detta till rörelsesamspelet och återigen förtydliga att rörelse i en led är betydelselös om rörelsen fungerar i samspelet med resten av kroppen.

  Tillämpning 

  Som klassisk osteopat jobbar jag med individen istället för enbart med den symptomatiska diagnosen. Jag ser på den enskilda patientens tillstånd (rörelsesamspelet) och utifrån det skapas diagnosen och behandlingen. Det är patienten i sig som är sjuk, inte ett lokalt kroppsområde eller organ. 

  Begreppsligt - integration

  Klassisk osteoapati handlar kroppsjustering - inte kotjustering.  

  Diagnosen avser alltså rörelsesamspelet, mer än placering av skelettdelarna - hela kroppen och inte bara enskilda kotdysfunktioner, som egentligen är effekter av den totala kroppsstörningen.

  ”Man kan inte justera det onormala till det normala” 

  John Martin Littlejohn

  Jag justerar helheten för att skapa samordnad mellan de drabbade delarna. Justeringen görs genom att koordinera nervsystemet och mjukdelarna, skapa samband mellan samtliga kroppsdelar och lederna. På detta viset återfår kroppen samverkan. Behandlingen har som mål att skapa förutsättningarna för din kropp att återfå sin själv-upprätthållande och självreglerande förmåga.  

   

  Filosofiskt

  Det är den bristfälliga funktionen som i själva verket är sjukdomen inte namnet på symptomet. Det är blockeringarna och hinderna för de naturliga hälsobringande processerna som är sjukdomen. Patienten blir friskare av att optimera självläkning, själv-upprätthållelse och självreglering till skillnaden från att få en behandling som försöker "bota" ett symptom. En "botande" symptom-behandling leder till att symptomen undertrycks och detta skapar mera varaktiga och kroniska problem för patienten. På sidan "min behandlingsfilosofi" kan du läsa mera. Och på fliken hälsa, ohälsa, sjukdom och sjukdomens yttring hittar du ännu mera.