Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/7/e/c/klassiskosteopati.se/httpd.www/wp-content/plugins/kraken-image-optimizer/kraken.php on line 53 Feberfobi - Klassisk Osteopati
 • Feberfobi

 • Det är viktigt att förstå att kroppen har ett omfattande system av ”know-how” som hela tiden arbetar för att hålla dig vid liv. Sjukdomssymptom är i verkligheten intelligenta reaktioner på olika omständigheter i kroppen snarare än tecken på dålig kroppsfunktion (Gunn 2008).

  Kroppen har olika organsystem som renar ut gift (toxiner) – andningsorganen, huden, magtarmkanalen, och urinvägarna. Om giftämnen i kroppen överskrider den normala reningsförmåga, ökar kroppen sitt reningsarbete och detta producerar sjukdomssymptom. I första hand är detta hosten, nysen, slem i näsan, uppkastninger och diarré, ökad svettning och urinering. Om toxiciteten inte lösas på detta viset, sätter kroppen in med en inflammatorisk respons som också är ett försök på att rengöra kroppen - alltså en läkande reaktion. Reaktionen i sig är inte problemet (Gunn 2008).

  S.k. akut sjukdom är enbart ett tappert försök från kroppen att rena systemet från lagrat toxiner (giftämnen). Feber hjälper att mindska mångdubblande av bakterier samt öka utreningen genom utvidgningen av blodkärlen. Detta tillåter större filtration och snabbare omsättning av giftämnen genom huden, njurerna, leveran, tarmarna och lungorna. (Quanten 2004)

  Den normala farmaceutiska strategin är att behandla dessa reaktioner som om de är problemen. Istället bör kroppens rening assisteras i samband med att titta på ursprungsproblemet som man gör vid holistiskt hälsovård (Gunn 2008).

  Symptomen, som kroppen skapar, är sammanfogade och koordinerade, och dessa kan därför förstås som gynnsamma och intelligenta reaktioner på traumatiska tillstånd vi utsätts för. Trycker man ner dessa symptom – genom symptom behandling – löper man risken att skapa djupare och allvarliga konsekvenser (Gunn 2008).

  Nyligen kom forskare fram och sa att ökad förekomst av astma, eksem och höfeber kan länkas till användningen av febernersättande medicin paracetamol (newsBBC2008). 

  Motiveringen till att trycka ner febern är risken för feberkramper. Hur som helst finns det ingen kännte, varaktiga konsekvenser av feberkramper (Gunn 2008). Enligt The British Medical Journal 1997 når febern inte en skadlig nivå för kroppen - om inte det finns en rubbning av hypothalamus så kroppstemperaturen inte kan regleras naturligt. Vi kokar alltså inte oss själva och feberkramperna får därför ingen varaktig effekt på hjärnan eller nervsystemet.

  Den oberättigade rädslan för feber har fått benämningen ”feberfobi”. Benämningen användes av Dr. Barton Schmitt MD tillbaks i 1980 för att beskriva tallrika missuppfattningar som många föräldrar och sjukvårdspersonal (inklusiv läkarer) hade kring feber. Tjugo år senare, reporterat i tidningen ”Paediatrics”, visade en liknande undersökning att feberfobin fortfarande existerar (Gunn 2008).

  Feber är ingen sjukdom i sig men däremot en gynnsam läkningsreaktion (sjukdomssymptom) och indikation på ett problem i kroppen - på samma sätt som ditt barns gråtande är ett symptom – tårarna är inte problemet (Gunn 2008).

  Vill du läsa mera klicka här!

  Litteraturförteckning

  1.Gunn, Trevor (maj 2008),”Managing fever from the perspective of understanding its role in toxic elimination”. Hämtat från http://www.british-institute-of-osteopathy.org. Publicerat maj 2008. Hämtat oktober 2008.
  2.Baby paracetamol asthma concern. Hämtat från http://news.bbc.co.uk/1/hi/health/7623230.stm Publicerat 19 September 2008. Hämtat 13 november 2008. 
  3.Quanten, Dr Patrick MD. Why we don't cure. Hämtat från http://freespace.virgin.net/ahcare.qua/index2.html Publicerat oktober 2001. hämtat 14 november 2008.