Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/7/e/c/klassiskosteopati.se/httpd.www/wp-content/plugins/kraken-image-optimizer/kraken.php on line 53 Kotstörningen – en orsak till sjukdom - Klassisk Osteopati
 • Kotstörningen – en orsak till sjukdom

 • Osteopaten fäster stor betydelse vid ledernas funktion i bedömningen och behandlingen av din hälsa, ohälsa och sjukdom. Störningar i lederna kallas för ”osteopatiska lesioner”.

  Varför är ledernas funktion viktig i frågan om hälsa, ohälsa och sjukdom?

  Lederna är sammanförda med kroppens inre organ genom nervcentrer i ryggmärgen och via det sympatiska nervsystemet (nervsystemet som kontrollerar blodcirkulationen). Osteopater bedömmer och behandlar därför rörelseorganen i samband med blod- lymfcirkulationen, aktiviteten i de inre organen och kroppens ämnesomsättning.(Korr 1976)

  I följande citat slår John Martin Littlejohn D.O., MD. (1865-1947) fast att den osteopatiska lesionen avser kotledens funktion och inte bara kotans placering.

  Den osteopatiska lesionen är en ledlesion och korrektionen skall riktas till leden, inte i en fysisk mening eller med fysiska metoder, utan i en fysiologisk mening och med fysiologiska metoder. Detta skiljer kiropraktik från osteopati.” 
  ”The osteopathic lesion is an articular lesion, and the technigue of correction must be directed to the articulation, not in a purely physical sense, or by physical methods, but in the physiological sense and by physiological methods. This differentiates osteopathy from chiropractic.”

  ”Principles” John Martin Littlejohn D.O.

  Vad är skillnaden på kotledens funktion och kotans placering?

  Kotledens funktion avser samspelet mellan alla mjukdelar (muskler, sener, ledband, ledkapsel samt stödjevävnad) som fäster på kotorna. Detta samspel beror på blod- lymfcirkulationen samt nervsystemets funktion. Den enskilda kotledens funktion är även beroende på hela ryggradens självbärande funktion . Dessutom är kotledens funktion beroende på hela kroppens förmåga att balansera sig i relation till tyngdlinjen (gravitationslinjen). Om inte denna balans mot tyngdlinjen förbättras kommer den enskilda kotlesionen att ramla ur sin ” normala placering” efter den har knäckts på plats. Många patienter och terapeuter känner till den lindrande effekt av att "knäcka en kota på plats", men de flesta känner också till den obeständiga natur en sådan behandling har. 

  Det är fantasifullt att korrigera kotan och sedan förvänta sig att universum skall börja rotera åt andra hållet”
  ”It is fanciful to correct the segment and expect the universe to de-rotate around it”

  Howard Beardmore D.O.

  John Martin Littlejohn DO., MD. (1865-1947) beskrev sambandet mellan ledens struktur (muskler, sener, ledband och ledkapsel) och organens- och mjukvävnadens näringstillstånd för ca 100 år sedan. I följande citat refererar han till ett av dåtidens forskningstudier avseende den osteopatiska lesionen.

  Elektrisk stimulering av sinnesnerverna i ledens strukturer påverkar märkbart cirkulationsapparatens (sympatiska nervsystemet) reflex med effekt på organen och härmed förklaras den effekt en ledlesion har på organen och vävnaden.”
  ”Electrical stimulation of the sensory nerve endings in the articular structures markedly affects the vasomotor reflex, with effect upon the viscera and explaining the effect of an articular lesion upon organ and tissue.”

  ”Lesionology” John Martin Littlejohn D.O.

  Det oskiljaktiga sambandet mellan rörelseorganen, nervsystemet och de inre organen betyder att det inte finns renodlad mekanik i kroppen. Kroppens mekaniska funktion är alltid länkad till dess fysiologi (avser livsprocesserna). Littlejohn resonerade så här om kroppens mekano-fysiologiska samspel i följande citat. 

  Behandling av ryggraden är baserad på fysiologisk fysik, det finns inte renodlad mekanik i kroppen. Idén av kroppen som en maskin eller mekanism är manad till jorden. Den levande kroppen som vi handskas med är en organism där de strukturella enheterna eller delarna är förenade i en vital relation på ett sådant sätt att organismen utöver dess vitala aktiviteter som livsuttryck och varje strukturell del spelar en roll i de vitala processerna. Detta betyder att fysiologisk fysik eller biologisk mekanik ligger till grund för all verkan i organismen. Alla onormala tillstånd, strukturer eller aktiviteter har ett underliggande fyiologiskt problem. Det finns ingen renodlad mekanisk lesion lika väl som det inte finns ett renodlad mekaniskt tillstånd i organismen."
  ”Spinal technique is based upon physiological physics, there is no pure mechanics in the body. The idea of the body as a machine, or mechanism has been run to the ground. The body alive that we deal with is the organism in which the structural units or parts are united in vital relationship, in such a way that the organism executes its vital activities as functional expressions of life, and each structural unit has a part to play in the vital processes. The means that physiological physics or biological mechanics underlie all operations of the organism, and every abnormal condition of stucture or activity has an underlying physiological-physical problem. There is no purely mechanical lesion as there can be no purely mechanical condition of the organism.”

  ”The contribution of John Martin Littlejohn to Osteopathy”,
  T.Edward Hall D.O. och John Wernham D.O.

  Detta gör osteopatisk kroppsjustering till mycket mer än att knäcka kotorna på plats eller behandla ett lokalt smärtgivande område.

  Korr, I. M. (1976). The collected papers of Irvin M. Korr. The spinal cord as organizer of disease processes, some preliminary perspectives. Indianapolis, IN: American Academy of osteopathy.