• Pris-och betalningsalternativ

 • Första konsultation kostar 900kr och vara ca. en timma.

  Första konsultation innefattar att jag skriver journal på bakgrund av din historie, varefter jag gör undersökning och behandling. På bakgrund av detta ger jag dig min bedömning av ditt tillstånd och dina problem.

  Efterföljande undersökningar och behandlingar kostar 650 kr och varar ca. en halv timma.

  Vid varje efterföljande besök samstämmer vi att det du känner i din kropp stämmer överens med min undersökning och behandling.

  Som kund hos Center för Klassisk Osteopati i Varberg kan du välja mellan olika betalningsalternativ. 

 • Kortbetalning samt kontant betalning mot kvitto

  Vi tar de vanligaste plastkorten.

 • Tilläg för betalning med "Actiway" eller "ePassi" betaltjänst

  Administratören av "Actiway" och "ePassi" friskvårdsbetaltjänst tar 10% i formedlingsarvode. Vid betalning med dessa tjänster koster alltså nybesök 1000 kr. och efterföljande besök 720 kr.