• Total body adjustment

 • Behandlingen

   

  Där konsten tar slut tar våldet över!

  Total body adjustment - INTE bony adjustment - tillgodoräknar samspelet i kroppen. Kroppen har ett reflexmässigt beteende - ett tyst problem på ett ställe kan leda till symptom på helt andra ställen. En lokal smärta eller symptom i organ, muskel eller led bör återfå relationen och sambandet med resten av kroppen om problemet skall lösas varaktigt och resultatet bli bestående. Ryggradens nerver, kärl och rörelse balanseras och stabiliseras i samband med hela kroppens rörelsemönster.

  Total body adjustment, helhetsbehandling berör alla vävnader och organ i kroppen. Med Total body adjustment försäkras att inget försummas. Effekten av behandlingen är mjuk och avslappnande. Syftet är att återställa din kropps inre miljön och optimera kroppens självläkande- och självreglerande förmåga genom att förbättra rörelsesamspelet.

  Att ge kroppen tillbaka till sig själv.

  Total body adjustment har långsiktiga effekter, som är stabila och motståndskraftiga mot stress. De flesta patienter kan relativt snabbt glesa ut på behandlings-intervallet allt eftersom symptom och besvär avtar och stabiliteten och hälsan återuppbyggs.