Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/7/e/c/klassiskosteopati.se/httpd.www/wp-content/plugins/kraken-image-optimizer/kraken.php on line 53 Sjukdom - Klassisk Osteopati
 • Sjukdom

 • Det finns inga organiska sjukdomar eller organterapi, eftersom inget organ i kroppen står ensamt och isolerat, den sympatiska relationen genom nervsystemet gör det ofrånkomligt att kroppen är reglerad av ett samvälde av celler.” 

  “There can be no organic disease or organo-therapy, because no organ of the body stands isolated and alone, the sympathetic relation of the nervous system making it imperative that the body be regulated as a commonwealth of cells.”

  John Martin Littlejohn

  Så sa John Martin Littlejohn, osteopat och läkare, för ca 100 år sedan om s.k. sjukdomar.

  Det är naturligtvis politiskt inkorrekt att ta fram ett sådant påstående när det vid lag har beslutats att det enbart är läkare som genom medicinsk och kirurgisk behandling av kroppens organ får säga att de botar patienten. 

  Sanningen är att det inte finns någon läkare eller terapisystem som kan bota dina sjukdomar. Det bästa läkaren, terapeuten och du själv kan göra är att stimulera din självläkning genom strukturell- (avser kroppsuppbyggnaden) funktionell- (avser kroppens livsfunktioner) och miljömässig justering. Med andra ord att hjälpa din kropp att bli av med blockeringar för hälsan. För osteopaten är medicin och kirurgi den sista utvägen.

  "Dagens operationer är fantastiska och kirurgen uppvisar stor kunnighet och begåvning i sitt utövande, men stor som han är i denna sak, hur mycket större är inte mannen som kan förebygga operationen."
  "The operations of today are wonderful and the surgeon shows great skill and genius in their performance, but great as he is in these matters how infinitely greater is the man who can prevent them."

  McConnell

   

  John Martin Littlejohn jämför farmakologin med kroppens självläkande krafter och egna medicinförråd:

  Farmakologin tar kroppen och analyserar den från den kemiska sidan men vi (osteopaten) tar kroppen och gör den till vår farmakologi. Detta betyder att kroppen i sig är sin egen mästarkemist som producerar alla kemikalier nödvändiga för energi och vitalitet. Det är den sammanförande länken mellan kroppens delar och laboratoriet som håller allt i ordning, så att alla de vitala flödena kan gå till varje del genom ett nätverk av vävnader, tubrör, nerver och kärl. Det enda som fattas är att ge kroppen de riktiga råmaterialen och säkerställa att de olika kroppsdelarna har förmågan att ordna och distribuera kroppens behov.”
  ”Pharmacology takes the body and analyses it from the chemical side but we take the human body and make it our pharmacology. That is to say, the human body is inherently its own master chemist, producing all the chemicals necessary for energy and the stimulation of vitality. It is the connecting link between the different parts of the body and a laboratory which keeps everything in proper order, so the all the vital currents may go to each part through a network of tissues, tubes, nerves and blood vessels. It only remains to supply the system with the right crude materials and make sure that the different parts of the body are free to prepare and distribute the needs of the body.”

  John Martin Littlejohn

   

  Den skolmedicinska benämningen och namngivningen av den enskilda sjukdomen eller symptomet är enbart slutskedet av kroppskompensationen, som har tagit eller börjar ta slut. Den underliggande störda kroppsfunktionen berörs inte med differential diagnostik. En patient kan således uppsöka olika specialister med ”det onda knäet”, eksem, mag-tarmbesvär, högt blodtryck, öron-näsa-halsproblem och depressionen etc. även fast alla dessa sjukdomsuttryck grundar sig i samma störda kroppsfunktion. 

  Artärens roll är suverän och dess störning kännetecknar sekundet, minuten och timmen där sjukdomen börjar.”
  “The rule of the artery is supreme and its disturbance marks the second, minute and hour that disease starts.”

  Andrew Taylor Still, Den första Osteopat