/
  •  Med 20 års terapeutisk erfarenhet utövar jag behandling riktad mot problemen - inte mot symptomen. Jag behandlar och vägleder många smärttillstånd och tillstånd av ohälsa och sjukdom.  Det finns inget "enkelt ryggproblem" men med lite logisk tänkande är mycket möjligt. Varje dag möter jag patienter, som har övergivits av andra. Klassisk osteopati är lämplig för dig som överväger alternativ medicin för första gången eller för dig, som har funnit andra tillvägagångssätt oönskade eller bara otillräckliga. 

   ...det är mycket effektivare att arbeta med kroppen istället för emot den. 

    Du kommer uppleva mitt tillvägagångssätt effektivt, skonsamt, informativt och nytänkande.

  • Dina symptom är en del av din läkning! Trampa på en katts svans och katten skriker - skriket är dock inte problemet!

  • För varje varför finns det ett därför! Den åttonde dominobrickan föll på grund av den sjunde föll som föll på grund av den sjätte som föll på grund av den...

    

    

  • Det verkliga alternativet. "Klassisk" ger uttryck för det holistiska tillvägagångssätt i den osteopatiska diagnos och behandling.

  • Giftämnen som lagras i kroppen bryter ner vävnaden och cellerna om giften inte forslas bort...

  • Genom historien har skolmedicinen koncentrerat sig på kroppens inre organ och dess störningar och sjukdomar...

  • Den primära livsmaskinen (rörelseorganen) och de livnärande funktionerna...

  • När kroppen inte är i jämvikt kompenserar den i försöket att upprätthålla...

  • Det inflammatoriska tillståndet är en naturlig konsekvens av en störd kroppsfunktion...

  • Förstå orsaken till orsaken till orsaken.....

  • Välkommen till mottagningen i Varberg!

   Du blir bra av att bli hel - inte av symptombehandling!