• Vad kan du få hjälp med?

 • Behandlingen kommer långt bakom symptomet för att gräva upp rötterna till problemet!

   

   ....Den åttonde dominobrickan föll på grund av den sjunde föll som föll på grund av den sjätte som föll på grund av den femte som föll på grund av den fjärde som föll på grund av den tredje som föll på grund av den andra som föll på grund av den första.

   

  För varje "varför?" finns det ett "därför"

  Värdet av Klassisk osteopati grundar sig bland annat på diagnosen, som är logiskt härledd. Mitt tillvägagångssätt skapar en helhetsbild av orsakssammanhang, som ligger till grund för olikartade symptom och kroppsreaktioner som du - och specialistsjukvården - kanske upplever som osammanhängande. Specialistkunskap om kroppsdelarna och kroppsregionerna är viktigt MEN det är genom att förbättra kroppens samspel att du tillfrisknar. Det har betydelse att förstå "vad är det som gör ont?" MEN det är ännu viktigare att förstå VARFÖR? 

  Klassisk osteopati är en biologisk vetenskap - inte kotknackning!

  Osteopati handlar om att justera kroppen. Klassisk osteopati hjälper dig att optimera kroppens självläkande och självreglerande förmåga. Behandlingen handlar om att justera hela kroppen inte bara kotorna. Jag använder kunskapen om dina symptom till att guida mig till dess orsakssammanhang. Det specifika problemet du söker för ska omhändertas i kontext av helheten för att du ska få ett varaktigt resultat. Det avser förståelse för fundamentet till dina symptom, din ohälsa eller sjukdom istället för rigida behandlingsregimer eller ett recept mot diverse symptom och åkommor.

  "Fråga inte om patienten passar till den osteopatiska behandlingen utan fråga, vad osteopatin kan göra för patienten”

  "Don't ask whether the case is suitable for osteopathic treatment, ask what osteopathy can do for the case!  
   
  John Wernham D.O.

   

   

  Regression 

  Vid behandling av patienter med korta- eller långvariga symptom, kronisk ohälsa och sjukdom bör kroppen tas genom olika faser tillbaka till orsaken. Detta kallas för regression. En indikation på denna process, är när du upplever att tidigare symptom återkommer. Regression är ett bra tecken på att sjukdomsprocesser och gift som finns i kroppen – och som tidigare har symptombehandlats – verkligen läker. Därmed ges det utrymme till naturlig läkning och hållbar funktion.

  ....En positiv spiral - i stället för en negativ - bildas, när funktionen och orsakssammanhangen bejakas istället för symptomen.